Livsglädje Landskrona

Dela tro

I församlingen vill vi hjälpa varandra till att leva nära Jesus. Vi lär oss Guds vilja och att leva i tro på Jesus tillsammans med varandra. Dina erfarenheter med Gud är värda att dela, andras erfarenheter av Gud är värdefulla att lära sig av. Under gudstjänstserien Möten med Jesus hö