Livsglädje Landskrona

Hemgrupp

Den kristna tron hör hemma i vardagslivet. 
Det är just där Gud vill vara med oss människor och visa hur livet i gemenskap med honom kan få fungera. Detta nyfikna upptäckande av en relation med Gud är en spännande livsresa och den behöver vi inte göra på egen hand. Kyrka handlar om gemenskap och relationer med andra som också vill vara på väg. I kyrkan är vi på väg tillsammans – vi är inte framme eller färdiga än. Bibeln kallar detta sätt att leva för lärjungaskap – människor som lär sig i gemenskap med andra och i nära relation till Gud. I Livsglädje delar vi den livsvandringen bland annat genom något vi kallar för hemgrupper.  En hemgrupp är en grupp med vuxna (6-12 personer) som vill dela livet och tron på Jesus med varandra, så att det får vara med och forma vardagslivet. Vi tror att det kristna livet handlar om vår vardag och att tron alltid är tänkt att levas och delas med andra som också tror. I hemgrupperna vill vi hjälpas åt att leva det kristna livet och ta omsorg om varandra genom livets upp- och nedgångar. Grupperna som vanligtvis möts en kväll i veckan hemma hos någon är en kväll med gemenskap, fika, bibeln, bönen och samtalet som viktiga delar. Här blir det möjligt att fördjupa och förankra livet i tron på Jesus, ofta med avstamp i söndagens predikan och i relation till det som pågår i våra liv. I en hemgrupp blir det möjligt för relationer att gå lite djupare än vad du hinner på ett samtal under fikat efter gudstjänsten. Här får vi uppmuntra varandra till att se vad Gud gör i andras och våra egna liv.  Hemgruppen består inte av människor som ser sig som perfekta eller som tycker sig ha svar på allt som händer i livet. Istället är hemgrupperna en plats för oss som fortfarande ser att vi är på väg och som vill prata om våra frågor med andra som lyssnar, delar med sig från sina egna liv och lär sig tillsammans.  Hemgruppernas samlingar tillsammans med gudstjänsterna är en del av församlingens vardagspuls. När du börjat delta i Livsglädje – kommer på gudstjänst, går en kurs där du upptäcker tron eller något annat – så kommer du förmodligen efter ett tag vilja vara med i en hemgrupp. Prata då med någon av dem du lärt känna så att du kan bli inbjuden till en grupp som kan passa för dig eller maila info@livsgladje.nu så berättar vi mer.