Livsglädje Landskrona

Mission

För Evangeliska Frikyrkan innebär mission vilja att vara med och förmedla evangelium till hela människan över hela världen. Som församling deltar vi i det genom att cirka 10% av våra insamlade medel varje år går till olika angelägna verksamheter i andra länder. Under många år har vi stöttat Billy och Eva-Lena Hellmark som arbetar i Aten med församlingsgrundande och Threads of Hope, ett sömnadsföretag som har som mål att hjälpa kvinnor som levt i exploatering och utsatthet till frihet. När du ger en gåva till församlingen, så är du också med och bidrar till detta.