Bönepromenader

Att be när vi promenerar gör något med sättet vi ser vår omgivning på. Det kan vara så att du har gått samma runda ett flertal gånger, men när du väljer att gå och be för området och det du ser förändras din blick. Kanske får du en ny känsla för människorna som bor just där? Kanske börjar du se att här finns nöd? Rör du dig i en folkmassa kanske du börjar lägga märke till andra saker än vad du brukar se. 

På en bönepromenad ger du Gud plats att visa dig vad han ser. Nya perspektiv på bekanta omgivningar. 

Landskrona är en fantastisk fin plats att leva på. Samtidigt är vi medvetna om att det finns stora behov. Vår stad toppar ofta listor som beskriver olika problem. Många lever i social utsatthet. Arbetslösheten är stor. 

I tider av svårigheter har Guds folk i historien vänt sig till Gud för att se det som mänskligt sett inte verkar vara möjligt förändras genom Guds ingripande. 

I Bibeln uppmuntras vi människor att söka det bästa för platserna vi bor på och be för de människor vi har i våra liv: Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen.1 Timotheusbrevet 2:1-4. 

Gud vill det som är gott för platsen där du lever. När vi ber kan vi ta utgångspunkt i det Jesus lärde sina lärjungar att be: Låt ditt rike komma, på jorden såsom i himlen. 

Pröva en bönepromenad, gå i lugn takt och låt din bön inspireras av det du ser. 

Bönepromenad 1

Starta vid rondellen Artillerigatan/Eriksgatan. Gå mot havet. 

1. Fröjdenborgs dagcentral
 • Äldreomsorgen
 • De äldre invånarna
 • Trygghet

2. Granet och lekplatsen
 • Barnfamiljer 
 • Barn i social utsatthet

3. Följ kusten mot citadellet med utsikt mot Ven

 • Turism och rekreation
 • Citadellet är historiskt en plats som välkomnat flyktingar till Sverige. Be för etablering av nya svenskar i Landskrona.

4. Följ kusten förbi Nyhamn och ner mot stadshuset

 • Politiker och tjänstemän
 • Sofia Albertina, Svenska kyrkan

5. Gå ner mot polishuset och fortsätt in mot Rådhustorget

 • Polisen och arbetsmiljö
 • Brottsuppklarningar

6. Fortsätt över Rådhustorget ner till G:a Kyrkans Grund

 • Företagande och arbetstillfällen
 • De som bor i området
 • Katolska kyrkan

7.  Fortsätt ut på Eriksgatan: Af, skattemyndigheten och försäkringskassan 

 • Människors utsatthet
 • Arbetstillfällen och företagande
 • Människor i sjukskrivning

Bönepromenad 2

1 Starta promenaden vid Albanoskolan
 • Skolorna, barn, personal och föräldrar
2. Fortsätt upp till St Johannes och kyrkogården
 • De flesta människor i Landskrona kommer besöka denna plats i sorg
3. Fortsätt genom kyrkogården upp till Karlslundsparken, idrottsplatsen och badhuset
 • Fritid och rekreation
 • Bostadsområdet och människorna som bor där
4. Gå längs ringleden till socialkontoret på Pilåkersgatan
 • Människor i utsatthet
5. Stf Vandrarhem, Stora Norregatan
 • Turism
 • Vandrarhemmet var förut i barnhem, be för barnen i ensamhet
6. Sjukhuset
 • De som är sjuka
 • De som arbetar
 • För människor som lider
7. Fortsätt ner till Pingstkyrkan och Dammhagsparken
 • Pingstförsamlingen
 • Boende på Öster
 • Startelvan, ungdomsarbetsprojekt via Landskrona BoIS
 • Uppstart Landskrona, nyföretagarprojekt