Enkla handlingar

Nu och då behöver vi utmana vår bekvämlighet och våra invanda mönster. Jesus utmanar oss med ord som generositet, glädje, omtanke och kärlek. Det är inte bara vackra ord, det är handlingar. 

Jakob skriver så här i sitt brev: ”Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: ”Gå i frid, håll er varma och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död. Jakobsbrevet 2:14-17

Tro är ett sätt att leva på. Vi lär känna tron genom att göra tron. Jesus säger att det är på kärleken som hans lärjungar skall kännas igen.  Det är nyttigt att utföra handlingar som skapar gott. Det behöver inte vara särskilt svårt. Oftast handlar det om att helt enkelt gå från tanke till handling. 

Här föreslår vi under fyra rubriker olika möjliga handlingar som både förändrar ditt och andras liv. Du kan t ex välja en sak under varje rubrik som du ger rum för den närmaste veckan. Kanske inspirerar detta dig till fler och andra handlingar. Låt dig inspireras att gå från ord till handling:  

Bön

 • Tillbringa en stund i tystnad idag. Lyssna efter Gud i stillheten. 
 • Läs en tidning eller se ett nyhetsprogram. Be om att Guds vilja skall ske. 
 • Välj en person du känner och be för denne tre gånger under dagen. 
 • Ställ din klocka på ringning varannan timme och låt det bli en påminnelse om att Gud älskar dig. Be varje gång bönen: Öppna mitt hjärta för dig Gud. Kom fyll mitt inre med ljus.
 • Gå till gudstjänsten och förbered dig innan genom att be: ”Gud tala till mig. Jag vill lyssna.” 
 • Skriv en bön till Gud och beskriv din situation, en handling, en känsla, en vana eller annat som du gärna vill lägga bakom dig.

 

Eftertanke

 • Skriv ner de tre viktigaste sakerna som kännetecknar din tro på Gud.
 • Överväg ditt liv i förhållande till Gud, din familj, din nästa, församlingen.
 • Skriv upp namnen på tre personer som har haft betydelse för din trosutveckling intill nu. Hur har de påverkat dig och varför? Be för dem. 
 • Sluta din dag med att överväga om du har levt dagen med ett öppet eller stängt hjärta. Tacka Gud för att det är en ny dag imorgon.
 • Om du har kört över en annan människa för att ditt hjärta var hårt och fördömande, så vid första möjlighet, gå till honom eller henne och be om förlåtelse och upplev hur du själv blir fri.
 • Besluta dig för att förbättra ditt förhållande till en person som du har haft det svårt med. Börja med att be för henne eller honom varje dag den närmaste tiden och nästa gång du möter denne så möt henne eller honom med vänlighet. 

 

Omsorg om ditt eget liv 

 • Gör något idag som du har skjutit upp eller försökt undvika en längre tid. 
 • Öva dig i att visa andra tillit – din partner, dina barn, din kollega.
 • Städa upp och gör rent på ett ställe du annars aldrig förr har gjort något åt i ditt hem.
 • Gör något idag som du riktigt njuter av och som du normalt inte ger rum för. 
 • Berätta för en vän om ett dilemma som du står i och be om råd för vad du skall göra. 
 • Öva dig i att göra allting lite långsammare: tala långsammare, ät långsammare, gå långsammare, kör långsammare – hur påverkar det dig? 
 • Gå en tur på egen hand på en lugn plats. Medan du går så öppna ditt sinne för Gud och ta in det du ser och luktar med tacksamhet.

 

Visa omsorg om din nästa

 • Tänk på din umgängeskrets, vänner och kollegor. Är det någon som behöver att du hjälper, visar väg, är barmhärtig?
 • Fråga en kollega eller granne hur de har det, och ta dig tid för att lyssna till svaret. 
 • Laga till en måltid och dela den med andra. 
 • Låt andra gå före dig i kön idag, ge dem plats – och ge dig själv lite mer tid. 
 • Sänd en uppmuntrande hälsning till någon som behöver det, eller lägg ett liten kärleksfull hälsning på en lapp i dina barns skolväska. 
 • Ge något, som har stor betydelse för dig, vidare till någon annan idag. 
 • Vem kan du trösta, förstå eller älska idag? Ring, skriv ett brev eller gör något oväntat gott för någon annan. 
 • Ring eller skriv till en som du värdesätter och berätta hur han eller hon berikar dig. 
 • Tillbringa kvällen tillsammans med människor som du håller av. 
 • Erbjud dig att bidra med ett stycke arbete som endast få vill göra. 
 • Ring till någon du inte har pratat med på länge och som du är på väg att tappa kontakten med. 
 • Bjud idag någon, som du aldrig förut har bjudit hem, på middag. 
 • Undvik idag att sända sms eller mail. Ring istället till de människor som du gärna vill ha kontakt med.