Dela tro

I församlingen vill vi hjälpa varandra till att leva nära Jesus. Vi lär oss Guds vilja och att leva i tro på Jesus tillsammans med varandra. Dina erfarenheter med Gud är värda att dela, andras erfarenheter av Gud är värdefulla att lära sig av.

Under gudstjänstserien Möten med Jesus hösten 2016 uppmuntrade vi till att varje vecka ta tid för att i ett nära samtal med en annan person dela och lyssna på varandras berättelser och erfarenheter. Våren 2017 har vi en serie gudstjänster som vi kallar Livet vi vill leva, som tar utgångspunkt i Romarbrevet 12. Tillsammans vill vi fortsätta göra resan från att veta vad vi tror till att ge plats för det liv vi vill leva tillsammans. Här hittar du en nedladdningsbar instruktion för att läsa Bibeln på det sättet enskilt eller i hemgrupp och nedan följer andra förslag på samtal utifrån olika texter hämtade från våra gudstjänster hösten 2016.

Varje samtal följer fyra enkla steg utifrån ett tema: Bibel, Berätta, Besluta och Be.

Vecka 1: Kallelse

(som introduktion till temat kan du lyssna på en predikan som utgår från texten).

Bibel: Läs Lukas 5:1-11 tillsammans.

Berätta: Dela och lyssna på varandras erfarenheter av det texten talar om.
• Vad är dina erfarenheter av att Gud gjort sig känd för dig och kallat på dig? Hur har det skrivit om din livsberättelse? Hur tänker du att ditt liv ser likadant och annorlunda ut p g a det?
• Vad innebär det för dig att du inte längre tillhör synderna du levt, utan tillhör Jesus som säger: Var inte rädd! Följ mig, jag ska göra dig till människofiskare?

Besluta:
• Vad är din längtan utifrån ert samtal?
• Vill du förändra något?
• Vill du förstärka något?

Be tillsammans utifrån det ni delat med varandra.

Vecka 2: Förlåtelse

(som introduktion till temat kan du lyssna på en predikan som utgår från texten).

Det finns många olika texter om förlåtelse i Bibeln. Hur vi får ta emot den från Gud, och hur vi får vårda mellanmänskliga relationer genom att ta ansvar när det har blivit fel, att ta emot och ge förlåtelse till varandra. Den här texten lyfter fram hur Jesus har makt att förlåta oss all vår synd.

Bibel: Läs Markus 2:1-12 tillsammans.

Berätta: Dela och lyssna på varandras erfarenheter av det texten talar om. 

 • Vad är dina erfarenheter av att Gud säger till dig ”Dina synder är förlåtna”?
 • Hur tar du emot förlåtelsen från Gud och fortsätter att leva i den?
 • Hur har Guds förlåtelse lärt dig att leva förlåtelse i relation med andra, att ge och ta emot den?

Besluta:

 • Vad är din längtan utifrån ert samtal?
 • Vill du förändra något?
 • Vill du förstärka något?

Be tillsammans utifrån det ni delat med varandra.

Läs mer: 1 Johannes 1:9; 4:9-11; Efesierbrevet 4:32, Matteus 5:23-26; 6:12; Psalm 103:12

Vecka 3: Tillit till Gud

(som introduktion till temat kan du lyssna på en predikan som utgår från texten)
Det finns många olika texter i Bibeln om hur människor i desperata situationer vänder sig till Gud. Den här texten berättar om hur Jesus berörs och berör människor i svår utsatthet och hur det förändrar allt.

Bibel: Läs Lukas 8:40-56 tillsammans.

Berätta: Dela och lyssna på varandras erfarenheter av det texten talar om.
• Har du varit med om att Gud har gripit in och förvandlat i en desperat situation?
• Hur tänker du att tro och tillit till Gud uttrycks?
• Jesus säger: Gå i frid och var inte rädd, har du varit i situationer då Gud tröstat dig på det sättet?

Besluta:
• Vad är din längtan utifrån ert samtal?
• Vill du förändra något?
• Vill du förstärka något?

Be tillsammans utifrån det ni delat med varandra.

Vecka 4: Sorg 

(som introduktion till temat kan du lyssna på en predikan som utgår från texten)

Bibel: Läs Johannes 11:1-44 tillsammans.

Berätta: Dela och lyssna på varandras erfarenheter av det texten talar om.
Denna text förmedlar Jesus löfte om vem han är i en situation av sorg.
• Vad är din erfarenhet av Jesus i relation till sorg och förlust?
• Hur talar hans löfte om vem han är till dig (11:25-26)?
• Hur kan vi på samma sätt som Jesus vara vänner i smärtsamma situationer?

Besluta:
• Vad är din längtan utifrån ert samtal?
• Vill du förändra något?
• Vill du förstärka något?

Be tillsammans utifrån det ni delat med varandra.

Vecka 5: Kärlekens gensvar

(som introduktion till temat kan du lyssna på en predikan som utgår från texten)

Bibel: Läs Johannes 12:1-8 tillsammans.

Berätta: Dela och lyssna på varandras erfarenheter av det texten talar om. 

 • Hur blir din bekännelse av Jesus synlig för andra?
 • Har din bekännelse av Jesus väckt reaktioner hos andra?
 • Hur har du hanterat det andra tänker och uttrycker om din bekännelse av Jesus?
 • Hur tänker du att din bekännelse av Jesus kan öppna trons möjlighet för andra?

Besluta:

 • Vad är din längtan utifrån ert samtal?
 • Vill du förändra något?
 • Vill du förstärka något?

Be tillsammans utifrån det ni delat med varandra.

 

Vecka 6: Din berättelse om Jesus 

(som introduktion till temat kan du lyssna på en predikan som utgår från texten)

Bibel: Läs Johannes 4:1-42 tillsammans.

Berätta:
 Dela och lyssna på varandras erfarenheter av det texten talar om.
• Vad är din berättelse om Jesus?
• Hur vill du möta andra med berättelsen om Jesus?
• Finns det något som hindrar dig att dela din berättelse?

Besluta:
• Vad är din längtan utifrån ert samtal?
• Finns det någon särskild människa eller situation där du vill börja dela din berättelse om Jesus?
• Vill du förändra något?
• Vill du förstärka något?

Be tillsammans utifrån det ni delat med varandra.

Vecka 7: Anden

(som introduktion till temat kan du lyssna på en predikan som utgår från texten)

Bibel: Läs Johannes 3:1-8 tillsammans.

Berätta: Dela och lyssna på varandras erfarenheter av det texten talar om.

• Hur tar vi emot Anden och hur uppfattar vi Andens ledning?
• Hur kan vi lära känna och pröva att det är Andens tilltal och inte egna idéer?
• Vad är din erfarenhet av att låta dig ledas av Anden?

Besluta:
• Vad är din längtan utifrån ert samtal?
• Vill du förändra något?
• Vill du förstärka något?

Be tillsammans utifrån det ni delat med varandra.

Vecka 8: Frikostighet

Bibel: Läs Lukas 19:1-9 tillsammans.

Berätta: Dela och lyssna på varandras erfarenheter av det texten talar om. 

 • Hur har Gud utmanat och inspirerat dig till att leva i relation till dina ägodelar och pengar?

Besluta:

 • Vad är din längtan utifrån ert samtal?
 • Vill du förändra något?
 • Vill du förstärka något?

Be tillsammans utifrån det ni delat med varandra.

Vecka 9: Tacksamhet 

(som introduktion till temat kan du lyssna på en predikan som utgår från texten).

Bibel: Läs Lukas 17:11-19 tillsammans.

Berätta: Dela och lyssna på varandras erfarenheter av det texten talar om.
• Hur brukar du uttrycka tacksamhet?

Besluta:
• Vad är din längtan utifrån ert samtal?
• Vill du förändra något?
• Vill du förstärka något?

Be tillsammans utifrån det ni delat med varandra.