Livsglädje Landskrona

Webb-TV

Välkommen till Livsglädje Landskronas gudstjänster och andakter

Se våra gudstjänster live på YouTube – klicka på bilden ovan.

Välkommen att dela gemenskapen i vår gudstjänst.

På grund av pandemin har vi digitala samlingar.

Varje söndag i sommar är det en enklare sommarsamling klockan 10 över Teams. Du når den via denna länken. Om du klickar på bilden ovan når du vår YouTubekanal. Där hittar du dels gudstjänster som vi direktsänt, predikningar från våra samlingar och några intervjuer om tro. Här hittar du en enkel instruktion för hur du ansluter till Teams.

Vi hoppas att vi efter sommaren ska kunna samlas som vanligt till gudsjänst i kyrkans lokaler, utan restriktioner p g a pandemin.

Varmt välkommen att delta i våra sommarsamlingar!

Håkan Kenne, pastor