Livsglädje Landskrona

Webb-TV

Välkommen till Livsglädje Landskronas gudstjänster och andakter

Se våra gudstjänster live på YouTube – klicka på bilden ovan.

Välkommen att dela gemenskapen i vår gudstjänst som du hittar på vår youtubekanal genom att klicka på bilden. Vi direktsänder tre av fyra gudstjänster på söndagar kl 10 Var fjärde söndag blir det en andakt kl 10 (som inte spelas in) via Teams. Vill du delta i denna mailar du oss ditt namn och mail till infomail@livsgladje.nu så kommer vi tio minuter i tio skicka ut en länk till din email. På vår Youtbekanal hittar du också några intervjuer om tro. Från 2020-12-20 flyttar vi på grund av ökad smittspridning våra samlingar till Teams. I kalendern här på hemsidan hittar du direktlänkar till dessa. Här hittar du en enkel instruktion för hur du ansluter till Teams.

Sedan regeringens beslut om att förbjuda sammankomster med fler än 50 personer, för att begränsa spridningen av coronaviruset Covid-19, har vi ingen öppen gudstjänst på söndagar i Tacksägelsekyrkan. Från hösten 2020 kommer upp till 20 föranmälda personer kunna delta på plats och här hittar du mer information om detta och hur du anmäler dig. OBS! P g a de skärpta allmänna råden från Folkhälsomyndigheten då Skåne har en hög smittspridning är det just nu inte öppet för att fira gudstjänsten på plats i kyrkan utan enbart via YouTube.

Under den här tiden med dirketsändning av gudstjänsten fortsätter vi utgå från vårt vanliga sätt att fira gudstjänst på. Olika personer i vår gemenskap bidrar och vi försöker sända med så god teknisk kvalitet som möjligt, men detta är ingen TV-produktion, utan en möjlighet för oss att fortsätta mötas till gemensam gudstjänst på söndagar. Predikan kommer som vanligt läggas ut i efterhand här på vår hemsida. Där hittar du också en sammanställning av bibelord och frågor till eftertanke.

Varmt välkommen till att fira gudstjänst nu på söndag!

Håkan Kenne, pastor