Bekännelsespegel

Psalm 32:1-5 säger: Lycklig den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut! Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek! Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång, dag och natt låg din hand tung på mig, jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig, jag dolde inte min skuld. Jag sade: Jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld.

Gud vill föra oss in i förlåtelse och helande över det som är brustet i våra liv. Vägen går genom att be och bekänna det som blivit fel, för att utifrån det ta emot Guds förlåtelse.

För att få fatt på vad som pågår i våra liv i relation till Guds vilja, så kan vi läsa en bibeltext lugnt och stilla under bön, för att låta det texten talar om ställa frågor kring hur våra liv är. Ett annat sätt är att ta hjälp av frågor som vi ställer till oss själva under bön. Vi vill med hjälp av detta få syn på hur det är, inte hur vi vill att det ska vara eller hur vi tycker oss veta att det borde vara.

När sanningen drabbar oss om skillnaden mellan det Gud vill och hur vi just nu lever livet, så är det en inbjuden till att bekänna det vi ser om oss själva. Ibland kan det hjälpa oss att vara konkreta i vår bekännelse genom att sätta ord på det jobbiga inför någon annan som också kan hjälpa oss att ta emot Guds fantastiska förlåtelse. Så här är löftet till oss när vi ber och bekänner: Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. 1 Joh 1:9.

Här följer nu några frågor som vill stödja dig i din spegling:
• Har jag brutit löften?
• Har jag blivit slentrianmässig i min gudsrelation?
• Har jag brustit i kärlek till min familj?
• Har jag gett tid för mina barns undervisning i tron?
• Har jag varit otålig, arg, avundsjuk, högmodig, bitter?
• Har jag förlåtit dem som står i skuld till mig?
• Har jag varit rättfärdig i förhållande till min arbetsgivare?
• Har jag aktivt byggt Guds församling?
• Syns den värme Gud visat mig sig i hur jag bemöter den jag har framför mig?
• Har jag agerat för andras långsiktiga bästa?