Adventstid

Dela

Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse 

Juleljusför de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Lukasevangeliet 4:18-19

Adventstid 2013. I kyrkan lever vi oss in i budskapet om hur Jesus öppnar vägen hem till Gud. Han förkunnar och förkroppsligar att Guds närvaro och ingripande förändrar allt. Han kommer med frihet och befrielse där det finns förtryck. Med nystart där allt verkar stängt och hopplöst. Med nya perspektiv och en ny blick för livet. Förvandlande liv från Gud mitt in i verkligheten. 

I samtal och möten berör Jesus människor fysiskt, psykiskt, i relationer och i allt av vad vardag innebär. Just där bjuder han in varje människa till att ta emot och låta sig beröras. Jesus sätter avtryck på livet.

Nu som då. 

En inbjudan ställer mottagaren inför vad den själv vill. Är inbjudan intressant, oviktig eller livsviktig? Skall den bli liggande, mötas med likgiltighet och ointresse eller tas emot för att nyfiket utforskas?

I gemenskap med andra blir kyrkan en plats där vi får utforska det liv som Jesus bjuder in till. Här möts människor i alla åldrar och med en mångfald av olika livssituationer. Steg för steg tillsammans upptäcker vi hur Jesus öppnar vägen för livet på samma sätt nu som då.

Kanske kan adventstiden för dig i år vara mer än en språngmarsch fram till jul och nyår. En tid då du låter din livsberättelse möta Guds närvaro.  Just där du är.

Välkommen att slå följe med oss.

Utforska mer

Prova på Alpha!

Alpha är en kurs som ger dig möjlighet att utforska kristen tro och dina egna tankar om livet. Den 25/4 kl 18.30-20.30 har vi en

Ledord

Inför påsken och alphakurs

Vi går alldeles snart in i påskveckan som tar med oss till centrum av vår tro.  I församlingen har vi gudstjänster som vanligt på söndagarna