Livsglädje Landskrona

Uppdatering om våra verksamheter utifrån Covid-19

Här hittar du information om hur vi som församling hanterar våra verksamheter utifrån spridningen av coronaviruset och Covid-19.

Vi följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här nedan följer nu vår information i datumordning där senasta uppdateringen kommer först.

Landskrona 200402

Nu är det klart med öppen direktsändning av våra gudstjänster på söndagar kl 10.00. Du hittar sändningen här.

Sedan regeringens beslut om att förbjuda sammankomster med fler än 50 personer, för att begränsa spridningen av coronaviruset covid-19, har vi ingen öppen gudstjänst på söndagar i Tacksägelsekyrkan. Istället har vi ställt om till att med ett litet antal personer på plats i kyrkan bjuda in till en direktsänd gudstjänst med våra vanliga moment av lovsång, bön och predikan.

Vi följer vår vanliga planering där olika personer i vår gemenskap bidrar och försöker sända med så god teknisk kvalitet som möjligt, men detta är ingen TV-produktion, utan en möjlighet för oss att fortsätta mötas till gemensam gudstjänst på söndagar. Predikan kommer som vanligt läggas ut i efterhand här på vår hemsida. Där hittar du också en sammanställning av bibelord och frågor till eftertanke.

Varmt välkommen till att fira gudstjänst nu på söndag!

Håkan Kenne, pastor

Landskrona 200328

Regeringen beslutade att förbjuda alla slags sammankomster med fler än 50 personer närvarande för att begränsa spridningen av coronaviruset covid-19. Förbudet träder i kraft från och med söndagen den 29 mars 2020 och gäller tills vidare.

Därför ingen gudstjänst i Tacksägelsekyrkan den 29 mars 2020, men vi ställer om söndagens gudstjänst kl 10 till vår digitala mötesplats via Microsoft Teams. Denna möjlighet är enbart tillgänglig för de som har blivit inbjudna. Till nästa vecka räknar vi med att kunna sända våra gudstjänster via en öppen kanal som inte kräver inloggning. Predikan kommer som vanligt läggas ut i efterhand här på vår hemsida.

När vi nu går in i en tid där den fysiska distansen behöver hållas till fler personer, så vill jag uppmuntra er att vara kreativa i hur ni kan upprätthålla social närhet på andra sätt. Fundera om det är någon person som behöver just din omsorg idag med ett telefonsamtal eller digitalt möte via Teams eller på något annat sätt. Församlingen är inte stängd, även om vi nu behöver göra förändringar i hur vi möts och hur vi tar omsorg om varandra.

Tillsammans fortsätter vi luta oss mot Guds omsorg: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Matteus 11:28.

Du kan också kontakta någon av oss anställda och boka tid om du vill prata en stund.

Håkan Kenne, pastor

2020-03-21

Vi lever i tider av förändring som beror på spridningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19, vilket påverkar allas vardagsliv i olika grad. Med anledning av detta kommer här en uppdatering om hur vi hanterar situationen som församling. Församlingen är inte stängd, även om vi nu behöver göra förändringar i hur vi möts och hur vi tar omsorg om varandra.

Vi följer de råd och uppmaningar som ges av Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen och belastningen på sjukvården. Du som är sjuk, även med enbart milda symptom eller om du bara känner dig lite sjuk, stannar hemma. Stanna hemma tills du är helt frisk och därefter ytterligare två dygn. Detta gäller både barn och vuxna. Undvika att träffa andra som kan bli svårt sjuka, som äldre personer. Alla från 70 år och uppåt ska från och med nu stanna hemma och undvika sociala kontakter. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten; hosta och nys i armvecket; undvik att röra ögon, näsa och mun; undvika att skaka hand eller kramas. 

Utifrån myndigheternas råd har vi svårt att som församling genomföra flera verksamheter med tillräckligt många ledare. Vi väljer att ställa in Språkkurs samt Sy- o språkcafé som öppna träffar.

Folkhälsomyndighetens uppmaning är 2020-03-20 att föreningar ska fortsätta med verksamheter riktade till barn och unga. Vi fortsätter att göra detta utifrån ledarresurser och informerar deltagare om verksamheterna är inställda.

På söndag är det gudstjänst i kyrkans lokaler med lovsång, bön och predikan. Vi förbereder just nu för digitala lösningar där du som är hemma ska kunna följa gudstjänsten och delta i andra grupper hemifrån. Mer information kommer. Fram till dess kan du lyssna till predikan på hemsidan i efterhand. På hemsidan finns också annat material för din dagliga andakt här.

Vi fortsätter ta omsorg om varandra. Det kanske finns någon i ditt nätverk som du just idag kan visa lite extra omtanke. Om du har behov av hjälp, hör av dig till ditt nätverk i församlingen eller info@livsgladje.nu. Du som är frisk och har möjlighet att bidra med din tid får gärna höra av dig till oss på samma mail. Vi samverkar med Landskrona Stad och på deras hemsida hittar du information om den hjälp andra kan behöva och här finns också ett formulär där du kan anmäla dig som volontär.

Du kan kontakta oss anställda och boka tid om du vill prata en stund.

I en tid som denna fortsätter vi sätta vårt hopp till Jesus, som är närvarande med sitt liv och sin frid. Vi överlåter oss själva och vår värld till honom. Vi ber särskilt om kraft, mod och uthållighet för de som arbetar i sjukvården och på olika myndigheter. Tillsammans fortsätter vi att leva ut Guds helande och hopp i vår värld.

Guds välsignelse

Håkan Kenne, pastor

2020-03-13

Hej

Med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19 kommer här hur vi hanterar situationen som församling tillsammans med några riktlinjer och råd. Vi vill tillsammans agera ansvarsfullt utan att öka på oro och rädsla. Särskilt vill vi visa hänsyn till de som tillhör någon av de grupper som riskerar allvarlig sjukdom.

Vi följer de råd och uppmaningar som ges av Folkhälsomyndigheten. Tills de och regeringen ger andra direktiv fortsätter vi våra verksamheter och gudstjänster som vanligt, men vi vill lyfta fram några försiktighetsåtgärder för hur vi är med och skyddar oss själva och andra från smitta:

  • Om du får symptom som hosta, feber eller blir förkyld så ska du stanna hemma från våra gemensamma verksamheter och fortsätta vara hemma två dagar efter symptomen är borta.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
  • Vi hälsar på varandra och undviker att skaka hand eller kramas.
  • I samband med gudstjänsterna och annan verksamhet är vi extra noggranna med hur vi hantera fika. Tvätta händerna innan du tar fika. Vi vill be dig som förälder att hjälpa barnen ta fika.

Blir du tvungen att vara hemma en tid så hittar du söndagens predikningar här. På hemsidan finns också annat material för din dagliga andakt här.

I allt detta är Gud närvarande med sitt liv och sin frid. Vi överlåter oss själva och vår värld till honom och fortsätter att leva ut Guds helande och hopp i vår värld. Guds välsignelse

/Församlingsledningen genom Håkan Kenne