Medlemskap

Det kristna livet levs och hör hemma i gemenskap och ömsesidighet med andra som tror (Ef 4:16). När en person har hittat hem i tron på Jesus Kristus och i församlingens gemenskap är medlemskap ett naturligt sätt att uttrycka den tillhörigheten och delaktigheten på.

Livsglädje är en baptistisk församling som är organiserad som en förening och ingår i Evangeliska frikyrkan. Det innebär att vi döper efter att en människa själv uttryckt sin tro och tillhörighet till Jesus. Den som tror på Jesus, är döpt och bejakar församlingens tro och liv såsom den uttrycks i våra stadgar och i vår församlingsordning, kan bli medlem i församlingen. Församlingen praktiserar enbart troendedop men välkomnar även som medlem den som bekänner sig till dop utfört i annan tradition.

Den som vill bli medlem får i ett medlemssamtal med pastor eller annan församlingsledare dela sin berättelse och ta del av församlingens berättelse (historia, stadgar, församlingsordning, nuläge och livet vi vill leva tillsammans). Därefter välkomnas vanligtvis den nye medlemmen i en gudstjänst där församlingen bejakar medlemskapet. Varje medlem har rösträtt på församlingens årsmöte och andra möten för medlemmar där beslut ska fattas.

Medlemmarna samlas några gånger om året till församlingssamtal där vi delar tankar om var vi befinner oss som församlingsgemenskap och delar idéer om vad vi vill framåt. Tillsammans tar medlemmarna gemensamt större beslut i de frågor som påverkar hela församlingen. Det är också församlingens medlemmar som väljer och ger förtroende till våra ledningsfunktioner styrelse och församlingsledning.

Ledord

Kalender

 • ons 19 jun | 13:0015:00
  Språkcafé
  Läs mer
 • tor 20 jun | 13:0015:00
  Gemenskapsträff
  Läs mer
 • sön 23 jun | 10:0011:00
  Sommarsamling i kyrkan på Almstigen 8
  Läs mer