Coronaviruset och våra verksamheter

Dela

Hej

Med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19 kommer här hur vi hanterar situationen som församling tillsammans med några riktlinjer och råd. Vi vill tillsammans agera ansvarsfullt utan att öka på oro och rädsla. Särskilt vill vi visa hänsyn till de som tillhör någon av de grupper som riskerar allvarlig sjukdom.

Vi följer de råd och uppmaningar som ges av Folkhälsomyndigheten. Tills de och regeringen ger andra direktiv fortsätter vi våra verksamheter och gudstjänster som vanligt, men vi vill lyfta fram några försiktighetsåtgärder för hur vi är med och skyddar oss själva och andra från smitta:

  • Om du får symptom som hosta, feber eller blir förkyld så ska du stanna hemma från våra gemensamma verksamheter och fortsätta vara hemma två dagar efter symptomen är borta.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
  • Vi hälsar på varandra och undviker att skaka hand eller kramas.
  • I samband med gudstjänsterna och annan verksamhet är vi extra noggranna med hur vi hantera fika. Tvätta händerna innan du tar fika. Vi vill be dig som förälder att hjälpa barnen ta fika.

Blir du tvungen att vara hemma en tid så hittar du söndagens predikningar här. På hemsidan finns också annat material för din dagliga andakt här.

I allt detta är Gud närvarande med sitt liv och sin frid. Vi överlåter oss själva och vår värld till honom och fortsätter att leva ut Guds helande och hopp i vår värld. Guds välsignelse

/Församlingsledningen genom Håkan Kenne

Utforska mer

Ledord

I denna ljuva sommartid gå ut, min själ, och gläd dig vid den store Gudens gåvor. Det är nu sommartider. Barnen har sommarlov och under

Prova på Alpha!

Alpha är en kurs som ger dig möjlighet att utforska kristen tro och dina egna tankar om livet. Den 25/4 kl 18.30-20.30 har vi en