Dessa mina minsta…

Dela

Dessa mina minsta...
Klicka här för att ladda ner broschyren om arrangemanget.

Dessa mina minsta…

12 April 2014 – Livsglädje, Landskrona

En dag om kyrkans diakonala utmaningar och möjligheter i vår tid

Vi inbjuder till en inspirationsdag om kyrkans diakonala arbete med syftet är att ge ett bredare perspektiv i dessa frågor och möjlighet till fördjupning utifrån goda exempel. Här finns tid för diskussion och samtal.

Medverkande:
Lisa Fredlund, Pastor Östermalmkyrkan, Kristianstad
Christoph Lukkerz – Regional koordinator för Nätverk för Social Ekonomi Skåne.
Johan Arvidsson, Nationell samordnare och verksamhetsledare inom Origo Resurs.
Eva Engman, Verksamhetsledare Immanuel Konnekt
Håkan Kenne, Studiecentersamordnare Akademi för Ledarskap och Teologi i Malmö och pastor i Livsglädje Landskrona. 

Dagen är till för alla engagerade och intresserade av kyrkans diakonala arbete. Vi vänder oss främst till församlingens ledare, styrelser och föreståndare. Kom gärna flera från ditt sammanhang. Här kommer att ges tillfälle till samtal och eftertanke.

Du kan redan nu gå in på Bildas hemsida och anmäla Dig, följ länken!
http://www.bilda.nu/sv/Amne/Cirkelinformation/?circle=617476&g=0

Bengt Jörnland, Studieförbundet Bilda 070-422 09 72
Priyanka John, Studieförbundet Bilda 010-7099959
Håkan Kenne, Livsglädje 0418-183 86

Utforska mer

Ledord

Hemsidan igång igen!

Efter en tids uppdatering är hemsidan igång igen. Här hittar du information om vad som händer i församlingen. Under media kommer predikningar läggas ut efterhand

Ledord

Bön för prioriterade områden

Under perioden den 22 april till 21 maj pågår en bönestafett för prioriterade områden, som Evangeliska frikyrkan har tagit initiativ till till. Nu på söndag den 23