September

Dela

Jesus ger en hoppingivande inbjudan när han säger: 

Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Matteus 7:7-8

När vi öppnar oss för och ställer in vår riktning till Gud kommer vi överraskas av att han redan visar sig ha varit nära, intill och närvarande i våra liv. Bönen och att samlas tillsammans med andra som söker leva livet i den riktningen är två sätt som vi kan ge rum för Gud. 

I församlingen finns det många olika mötesplatser där vi kan ge plats för detta. I våra gudstjänster på söndagar klockan 10 där alla åldrar samlas tillsammans med våra andra verksamheter. Här vill jag passa på att lyfta fram:

  • Enklare nattvardssamlingar klockan 19 tre onsdagar i höst: 20 september,  18 oktober och 15 november. Vi följer en fast ordning med gemensamma läsningar och samlingen är cirka 30 minuter.
  • Prova-på-retreat på Bosarps Läger och kursgård den 13-14 oktober. Under dygnet som startar med kvällsmat och slutar på eftermiddagen dagen därpå får du tid att avsiktligt minska mängden intryck och sänka tempot för att bli närvarande i dig själv och med Gud. Erica Bäck och Ellen Vigelsbo fd. Eklöv leder retreaten med böner och andliga övningar som hjälper dig in i bön och samtal med Jesus. Temat är Jesus egna ord: ”Bli kvar i min kärlek”. Mer info och anmälan.

All välsignelse

Håkan Kenne, pastor.  

Utforska mer

Ledord

September

Jesus ger en hoppingivande inbjudan när han säger:  Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den

Övrigt

Sensommar och upptakt för hösten

Sensommaren är här. Övergångsperioden mellan sommaren och hösten. Stormen som nyss drog förbi har fått en del av träden att börja släppa sina löv. Färgerna