En inbjudan om helande och hopp

Dela

I almanackan har vi växlat år. 2020 är här. Ligger framför oss.

En del har tänkt efter lite extra kring liv och livsval de senaste veckorna just för att almanackan skiftade år. Sett bakåt på det som varit. Hur det blev. Värderat. Tänkt framåt kring det som väntar.

Det som går att påverka och det som ligger utanför den egna kontrollen.

Tänkt och känt.

Oro. Glädje. Tacksamhet. Längtan.

2020. Ett nytt år och egentligen har inget ovanligt hänt mer än just den där växlingen av årtal. Livet pågår – som alltid – en dag i taget.

Samtidigt kan den särskilda eftertanken ge uppslag för ny riktning. Den egna viljan synliggörs och nya beslut mognar fram. En del av det vi tänt och känt omsätts i handling och nya vanor, som påverkar liv och vardag, får utrymme att växa fram.

Kanske har du i din eftertanke inför 2020 bett böner, som en inbjudan till Gud att bära ditt liv. En bön om hjälp. En bön om klarhet. En bön om vägledande ord.

Evangelierna i Bibeln berättar om hur Jesus möter människor mitt i det som är deras liv. När vi käser dras vi in i olika livsöden som vi kan hitta igenkänning i. Alla sorters människor i olika livssitationer. Människor mitt i arbete och vardag. Föräldrar i djupaste sorg. Framfusiga och försiktiga. Tilltryckande och tillbakatryckta. Sjuka och friska.

I mötena ställs frågor. Det uttrycks längtan efter mening. Rop på ingripande i det svåraste. Och Jesus delar med sig av liv från Gud. I samtal, undervisning och vidrörande förmedlar han helande och hopp.

Berättelserna vill öppna våra liv för att Jesus är densamme idag. De står där som en inbjudan om att Gud också vill beröra det som är våra liv i all dess vardaglighet. De står där som en inbjudan till att närma sig Jesus, låta honom komma till tals och vägleda oss i hur vi tar oss an livet. Det är en inbjudan om helande och hopp för 2020.

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.” (Matteusevangeliet 11:28-30)

Välkommen att slå följe med oss i Livsglädje 2020 för att utforska mer av vad den inbjudan får betyda för dig. Varje vecka hittar du i vår almanacka flera olika mötesplatser och på söndagarna ses vi till gudstjänst klockan 10. Dit är du varmt välkommen.  

Utforska mer

Prova på Alpha!

Alpha är en kurs som ger dig möjlighet att utforska kristen tro och dina egna tankar om livet. Den 25/4 kl 18.30-20.30 har vi en

Ledord

Inför påsken och alphakurs

Vi går alldeles snart in i påskveckan som tar med oss till centrum av vår tro.  I församlingen har vi gudstjänster som vanligt på söndagarna