Får vem som helst komma hit?

"Får vem som helst komma hit?" är ett ledord om tro från Håkan Kenne, pastor i Livsglädje Landskrona.

Dela

“Får vem som helst komma hit?”

Vi stod där på trottoaren utanför kyrkan och kvinnan som var på väg förbi stanna upp, sökte min blick och ställde frågan: “Får vem som helst komma hit?”

Svaret så självklart för mig: “Alla som vill är välkomna!”

Det är inte första gången jag har fått den där frågan. FOch jag funderar på bilden av en församling i vår tid. Bilder som skapats av berättelser vi har mött och våra olika erfarenheter av livet.

Vilka är dina?

Min tankar vandrar till olika möjliga bilder. Präster och pastorer i film och litteratur som förstärks av nyhetsrapportering när förtroenden missbrukats i det verkliga livet. Frikyrkor som slutna irrelevanta sällskap för några få. Den äldre släktingen som bad aftonbön med dig som barn. Konserten. Begravningen. Vigseln.

En del av bilderna väcker avsmak och avståndstagande. Några öppnar helt andra dörrar av varma minnen.

Vilka är dina bilder och berättelser? Bygger de på dina egna erfarenheter eller vad andra har berättat?

För mig är Livsglädje Landskrona en plats som sjuder av liv, där människor med olika livsberättelser och erfarenheter möts. Det är en plats för nyfiket utforskande, för prövande av tankar om den egna livsvägen och hur den relaterar till Gud, för det glädjefulla upptäckandet av relationer som bär och en Gud som är närvarande mitt i det som är våra liv.

En vanlig vecka möts människor i alla åldrar till gudstjänst, scouter, språkkurs, ungdomsträffar och livssamtal i mindre grupper. Förra året deltog över 300 personer regelbundet i något av det som händer hos oss. Utifrån sina liv. Så som de är.

“Får vem som helst komma hit?” Svaret så självklart för mig: “Alla som vill är välkomna! Du är välkommen!

Utforska mer

Prova på Alpha!

Alpha är en kurs som ger dig möjlighet att utforska kristen tro och dina egna tankar om livet. Den 25/4 kl 18.30-20.30 har vi en

Ledord

Inför påsken och alphakurs

Vi går alldeles snart in i påskveckan som tar med oss till centrum av vår tro.  I församlingen har vi gudstjänster som vanligt på söndagarna