Inför jul och nyår

Dela

Julen står för dörren och snart är det också dags för att ringa in ett nytt år. 2024.

Inför jul och nyår vill jag rikta vår uppmärksamhet till julens texter i Bibeln. Lukas beskriver Jesus födelse (Lukas 2:1-20) och profeten Jesaja, som långt tidigare förutsäger hur Gud en dag kommer att gripa in i mänsklighetens historia genom ett barns födelse (Jesaja 9:1-7). Löftet väcker hopp.

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas.

Jesaja förutsäger att Guds ingripande kommer skapa verklig förändring. Förändringen kommer på ett oväntat sätt. Gud vänder upp och ner på hur makt vanligtvis uttrycks. Gud kommer som ett litet barn helt beroende av andras omsorg för sin överlevnad. Efterhand kommer det visa sig att det barnet, Jesus, kommer vara Guds öppna famn för alla människor.

Barnet som blir buret kommer visa sig bära hela mänskligheten.

Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta skall brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste.

Genom Jesus kommer livet segra över det som förstör och bryter ner. Våldet kommer vändas till fred. Jesus visar att det finns en Gud som bär i allt och att mörkret inte har sista ordet.

Orden från Bibeln är en inbjudan till dig och mig att låta oss omfamnas av Jesus mitt i det som är våra liv och vår vardag. Han vill ge dig och mig hopp och helande. Utifrån det får vi med våra möjligheter delta i Guds fredskapande.

De två närmaste söndagarna, julafton och nyårsafton, är det ingen gudstjänst i Livsglädje Landskrona. Nästa gudstjänst firar vi hos oss den 7 januari kl 10:00. Våra vänner i Svenska kyrkan har följande gudstjänster:

  • Julafton 10:00 Krubbgudstjänst och körsång i Borstahusens kapell
  • Julafton 16:00 Julbön i Sofia Albertina
  • Julafton 23:30 Midnattsmässa i Borstahusens kapell
  • Juldagen 7:00 Julotta i Sofia Albertina
  • Nyårsafton 16:00 Nyårsbön i Sofia Albertina
  • Nyårsdagen 18:00 Fredsmässa i Sofia Albertina

Med önskan om ett gott avslut på 2023 och en välsignad ingång i 2024!

Utforska mer

Ledord

I denna ljuva sommartid gå ut, min själ, och gläd dig vid den store Gudens gåvor. Det är nu sommartider. Barnen har sommarlov och under

Prova på Alpha!

Alpha är en kurs som ger dig möjlighet att utforska kristen tro och dina egna tankar om livet. Den 25/4 kl 18.30-20.30 har vi en