Jesus Kristus är uppstånden – fira påsk med oss

Dela

Den här helgen börjar påsken. En judisk fest som firar hur Gud räddade Israels folk ut ur ett 400-årigt slaveri i Egypten och just under den högtiden för snart 2000 år sedan gick Jesus döden till mötes i Jerusalem. Bibeln berättar att hans död på ett kors var Guds totala utgivande av sig själv för att öppna vägen hem till ett liv i gemenskap med Gud för oss människor. Hans utsträckta händer på korset var också en öppen famn för att ta emot all den smärta, brustenhet, ondska och synd som vi människor känner så väl till, både genom det vi drabbas av och det vi själva åstadkommer med ord och handlingar. På korset ropar Jesus ut den djupaste smärta vi människor kan känna, övergivna i vår smärta, ensamma och förtvivlade. 

Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad.
Jesaja 53:4


Men allt slutar inte på det där korset. Tre dagar senare uppväcks Jesus från de döda. Döden, smärtan, lidandet, brustenheten, vilsenheten har inte sista ordet. Livet segrar över döden. Kärleken segrar över ondskan och smärtan. 

Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. 
1 Johannesbrevet 4:9

Som kyrka är vi övertygade om att Jesus lever och att han vill komma till tals in i det som är våra liv idag. Han vill möta varje människa med sin kärleksfulla blick och beröra det som är smärtsamt. Han vill möta dig och visa att vägen hem, in i en relation med Gud även är öppen för dig. Han vill hela dig från den smärta och vilsenhet du bär på. Han vill ge dig liv. 

Välkommen att fira påsk med oss och påbörja eller fortsätta ditt utforskande av den Gud som älskar. 
Vi inleder påsken med lovsång och nattvard nu på skärtorsdag, 29/3 kl 18:30. 
Påskgudstjänst, söndag 10.00.

Utforska mer

Ledord

Hemsidan igång igen!

Efter en tids uppdatering är hemsidan igång igen. Här hittar du information om vad som händer i församlingen. Under media kommer predikningar läggas ut efterhand

Ledord

Bön för prioriterade områden

Under perioden den 22 april till 21 maj pågår en bönestafett för prioriterade områden, som Evangeliska frikyrkan har tagit initiativ till till. Nu på söndag den 23