Ledord och bibelord fram till påsk

Dela

Tiden fram till påsk kallas i almanackan för fastan. Genom kyrkans historia har människor valt att under den här tiden äta lite enklare måndag till lördag för att förbereda sina liv för firandet av Jesus under påsken. Påsk som var den högtid då Jesus för snart 2000 år sedan dog på ett kors för att sedan uppstå. 

Fastans riktning är alltså att under en tid avstå från eller begränsa användandet av något vi behöver för att ge särskilt uppmärksamhet till Gud. En del väljer då att äta lite enklare eller kanske välja bort sötsaker. Medan andra, som märker att sociala medier och internet tar väldigt mycket av deras tid, väljer att begränsa sitt användande. Och visst har vi på bara några få decennier i Sverige fått helt ändrade livsvanor. Studien Svenskar och internet 2016 visar att under 2016 använde 82% av alla svenskar internet dagligen och i snitt 23,6 tim/vecka, vilket var två timmar mer än året innan. De som var i åldrarna 16-25 år använde minst 40 timmar i veckan på internet. De som har en smart-telefon tar enligt andra undersökningar fram och klickar på sin telefon 150 gånger varje dag.  

Oavsett om du väljer att avstå från eller begränsa ditt användande av något den närmaste tiden, har vi som stöd till din längtan att ge Gud uppmärksamhet och leva engagerad i hans goda vilja förberett några ledord som du kan slå följe med. Dessa är: barmhärtighet, den helige Ande, evangelium, förlåtelse, förtröstan, generositet, lärjungaskap, mod, tålamod, ödmjukhet. Tanken är att du väljer ett ledord som du vill att ditt liv ska utmanas och formas av den närmaste tiden. Till det ledordet finns sedan ett veckans bibelord fram till påsk som du hittar här. Tillsammans vill ledordet och bibelordet ge dig riktning för din bön, eftertanke och dina handlingar.

Varför inte börja din dag med att läsa ditt bibelord och be en bön om att Gud ska tala till dig och leda dig till att leva det han vill? Vad vill du säga mig Herre? Forma ditt goda liv i mig! Visa mig hur jag kan få delta i din goda vilja och det du gör i den här världen idag! Du kan gör detta vid frukostbordet, på väg till jobbet eller skolan.  

Någon gång i veckan kanske du vill ge plats för att läsa mer runt omkring just de verser som är veckans bibelord, för att fundera mer kring vad orden kan betyda. När vi sedan också delar med oss av det vi tänker till andra i samtal, det kan vara i hemgruppen eller tillsammans med en vän, så ser vi ofta mer än vad vi kan upptäcka på egen hand. Här på hemsidan, under Får vi föreslå, finns flera texter som ger dig förslag på hur du kan forma en stund av bön och bibelläsning: Andlig dagbok, Bibeln – några enkla steg, Bibeln – att läsa med hjärtat, Bön, Enkla handlingar och även idéer om hur du praktiskt kan delta i att göra Guds vilja. 

Tro på Gud förenar ditt möte med Guds kärlek med en inbjudan att låta vardagslivet formas av den relationen och att sedan med det liv du har delta i det Gud gör och vill göra i den här världen.  

Så är det något av ledorden som kan hjälpa dig att fördjupa din relation med Gud den närmaste tiden?

I denna predikan hittar du en lite närmare introduktion till upplägget om ledord och bibelord.

Utforska mer

Prova på Alpha!

Alpha är en kurs som ger dig möjlighet att utforska kristen tro och dina egna tankar om livet. Den 25/4 kl 18.30-20.30 har vi en

Ledord

Inför påsken och alphakurs

Vi går alldeles snart in i påskveckan som tar med oss till centrum av vår tro.  I församlingen har vi gudstjänster som vanligt på söndagarna