Håkan Kenne

Men jag då?

Håkan Kenne, pastor i församlingen, predikar med utgångspunkt i en liknelse i Matteus 20:1-16. Övriga bibelhänvisningar: Matteus 19:16-30; 20:20-28 2 Mosebok 12:45, 3 Mosebok 22:10 Efesierbrevet 4:16; 2 Korintherbrevet 9:7-8; 1 Petrusbrevet 5:2 Till egen eftertanke: Har du erfarenhet av

Men jag då?

4 februari 2024
Håkan Kenne, pastor i församlingen, predikar med utgångspunkt i en liknelse i Matteus 20:1-16. Övriga bibelhänvisningar: Matteus 19:16-30; 20:20-28 2 Mosebok 12:45, 3 Mosebok 22:10 Efesierbrevet 4:16; 2 Korintherbrevet 9:7-8;…
Läs mer »

Trofasthet

Håkan Kenne, pastor i församlingen predikar, utifrån ordet trofasthet. Bibelord: Psalm 36:1-10 Hebreerbrevet  11:13, 12:1-3, 13:1-7 2 Timotheisbrevet 2:13

Trofasthet

21 januari 2024
Håkan Kenne, pastor i församlingen predikar, utifrån ordet trofasthet. Bibelord: Psalm 36:1-10 Hebreerbrevet  11:13, 12:1-3, 13:1-7 2 Timotheisbrevet 2:13
Läs mer »

Vems berättelse bär dig?

1 Advent. Håkan Kenne, pastor i församlingen, predikar med start i Matteus 21:1-10, Jesus intåg i Jerusalem, om vems berättelse som bär dig. Inspelningen startade en bit in i predikan. Bibelhänvisningar: Sakarja 9:9-10; Jeremia 29:5-7; 32:8-9 Johannes 1:3-4

Vems berättelse bär dig?

3 december 2023
1 Advent. Håkan Kenne, pastor i församlingen, predikar med start i Matteus 21:1-10, Jesus intåg i Jerusalem, om vems berättelse som bär dig. Inspelningen startade en bit in i predikan.…
Läs mer »

Med öppna händer

Håkan Kenne, pastor i Livsglädje Landskrona, predikar. Bibeltexter: Lukas 5:17-38 Johannes 1:12-13; 3:17-19

Med öppna händer

26 november 2023
Håkan Kenne, pastor i Livsglädje Landskrona, predikar. Bibeltexter: Lukas 5:17-38 Johannes 1:12-13; 3:17-19
Läs mer »

Hoppets röst

Håkan Kenne, pastor i Livsglädje Landskrona, predikar utifrån Matteus 12:15-21. Övriga bibelhänvisningar: Matteus 12:11-14, Johannes 15:15-16, 20:21-22, 2 Moseboken 23:1-9, 2 Korintherbrevet 8:9-15, 9:7 Till eftertanke – Hur talar orden om att Jesus inte vill bryta det knäckta strået eller

Hoppets röst

29 oktober 2023
Håkan Kenne, pastor i Livsglädje Landskrona, predikar utifrån Matteus 12:15-21. Övriga bibelhänvisningar: Matteus 12:11-14, Johannes 15:15-16, 20:21-22, 2 Moseboken 23:1-9, 2 Korintherbrevet 8:9-15, 9:7 Till eftertanke - Hur talar orden…
Läs mer »

Och hoppet sviker oss inte

Håkan Kenne, patror i församlingen, predikar med utgångspunkt i allt som händer i vår tid: om hoppet som inte sviker oss. Bibeltexter: Romarbrevet 5:5; Lukas 5:1-11; 12:13-23. Till egen eftertanke: Vad är ditt nuläge iu tankar och känslort när du

Och hoppet sviker oss inte

15 oktober 2023
Håkan Kenne, patror i församlingen, predikar med utgångspunkt i allt som händer i vår tid: om hoppet som inte sviker oss. Bibeltexter: Romarbrevet 5:5; Lukas 5:1-11; 12:13-23. Till egen eftertanke:…
Läs mer »

Nuläge, oro och uppdrag från en barmhärtig Gud

Håkan Kenne, pastor i Livsglädje Landskrona, predikar om att leva det uppdrag Gud bjuder in oss att delta i – i en tid som vår. Bibelord: Matteus 4:18-20; 28:18-20; Lukas 11:9-11; 1 Petrus brev 2:9-10 Jeremia 29:4-11; 5 moseboken 4:27-31

Läs mer »

Syskonskap

Håkan Kenne, pastor i församlingen, predikar med utgångspunkt i 1 Korintherbrevet 12 om församlingen där de troende beskrivs som syskon som tillhör Jesus och varandra. Bibelord 1 Korinthebrevet 12 1 Korintherbrevet 11:20-21; Galaterbrevet 3:26-28; 3:1-2; 5:13-15; 1 Thessalonikerbrevet 4:2-6 Till egen

Syskonskap

3 september 2023
Håkan Kenne, pastor i församlingen, predikar med utgångspunkt i 1 Korintherbrevet 12 om församlingen där de troende beskrivs som syskon som tillhör Jesus och varandra. Bibelord 1 Korinthebrevet 12 1…
Läs mer »

Vad är tillåtet?

Håkan Kenne, pastor i Livglädje Landskrona, predikar utifrån Matteus 12:1-12. Övriga bibelord: 1 Mosebok 20:8-11; 5 Mos 23:24-25 2 Korintherbrevet 1:3-4; Jakobsbrevet 2:8-13; 1 Johonnesbrevet 4:15-18 Till eftertanke: På vilket sätt vill du låta det som är sabbatens riktning vara

Vad är tillåtet?

27 augusti 2023
Håkan Kenne, pastor i Livglädje Landskrona, predikar utifrån Matteus 12:1-12. Övriga bibelord: 1 Mosebok 20:8-11; 5 Mos 23:24-25 2 Korintherbrevet 1:3-4; Jakobsbrevet 2:8-13; 1 Johonnesbrevet 4:15-18 Till eftertanke: På vilket…
Läs mer »