En promenad snarare än ett elitlopp
17 mars 2024

En promenad snarare än ett elitlopp

Predikant:

Håkan Kenne, pastor i Livsglädje Landskrona, predikar utifrån Johannes 14:1-9 om att Jesus visar hur Gud vänder sitt ansikte till oss människor och säger att han själv är vägen, sanningen och livet. Hänvisning till Lukas 15:1-2, 13-32.