Fortsätt ropa Hosianna!
27 november 2022

Fortsätt ropa Hosianna!

Predikant:
Passage: Matt 21:1-9, Sakarja 9:9-10
Predikan denna första Advent utgår från Matt 21:1-9 och Sakarja 9:9-10. Jesus rider in i Jerusalem och möts av folks som ropar ut sin längtan med ett Hosianna. Till egen eftertanke: – Vilka rop av Hosianna käänner du igen i ditt eget liv, bland de som du har nära och i situationer du själv har ett avstånd till? – Fundera på församlingen. På vilket sätt kan och vill du dela ditt och andras Hosiannarop? – Hur tänker du att det är möjligt att förstå en annan människas Hosiannarop? – Hur kan du vara med och bjuda in Jesus att vara närvarande så att hans fred breder ut sig?
Topics: