Hoppets röst
29 oktober 2023

Hoppets röst

Predikant:

Håkan Kenne, pastor i Livsglädje Landskrona, predikar utifrån Matteus 12:15-21.

Övriga bibelhänvisningar:
Matteus 12:11-14, Johannes 15:15-16, 20:21-22, 2 Moseboken 23:1-9, 2 Korintherbrevet 8:9-15, 9:7

Till eftertanke
– Hur talar orden om att Jesus inte vill bryta det knäckta strået eller släcka den tynande lågan till dig?

– Hur sänder Gud dig att delta i att förmedla evangelium buren av hans frid och ledd av den helige Ande?