Jesus den gode herden
1 oktober 2023

Jesus den gode herden

Predikant:

Maria Cruz teamledare i Helsingborgs husförsamlingsnätverk gästar oss och predikar om Jesus som den gode herden. 

Huvudtext är Johannes 10:1-21 i ljuset av kapitel 9.

Övriga hänvisningar: Psalm 23,  Hesekiel 34:23, Mika 5:2-6, Matteus 9:36-38, Lukas 5:31, Johannes 21, Hebreerbrevet 3:7-10.

Till eftertanke. 

  • Vad betyder det för dig att Jesus säger att han kallar varje människa vid namn, även dig? 
  • Vad tänker du om påståendet att vi lever i en tid där många söker efter någon att följa och att det finns ett utbud av herdar som inte kommer finnas för sina får när det verkligen gäller?
  • Hur kan vi ge plats för och lära oss känna igen Jesus röst? 
  • Hur kan du vara en god herde med Jesus som din förebild?