Maria Cruz

Jesus den gode herden

Maria Cruz, teamledare i Helsingborgs husförsamlingsnätverk, gästar oss och predikar om Jesus som den gode herden. Huvudtext är Johannes 10:1-21 i ljuset av kapitel 9. Övriga hänvisningar: Psalm 23,  Hesekiel 34:23, Mika 5:2-6, Matteus 9:36-38, Lukas 5:31, Johannes 21, Hebreerbrevet

Jesus den gode herden

1 oktober 2023
Maria Cruz, teamledare i Helsingborgs husförsamlingsnätverk, gästar oss och predikar om Jesus som den gode herden. Huvudtext är Johannes 10:1-21 i ljuset av kapitel 9. Övriga hänvisningar: Psalm 23,  Hesekiel…
Läs mer »