Men jag då?
4 februari 2024

Men jag då?

Predikant:

Håkan Kenne, pastor i församlingen, predikar med utgångspunkt i en liknelse i Matteus 20:1-16.

Övriga bibelhänvisningar:

Matteus 19:16-30; 20:20-28
2 Mosebok 12:45, 3 Mosebok 22:10
Efesierbrevet 4:16; 2 Korintherbrevet 9:7-8; 1 Petrusbrevet 5:2

Till egen eftertanke:

Har du erfarenhet av den där känslan att vara förfördelad och orättvist behandlad? Vad berodde det på? Hur tog du dig vidare från det?
Har  du upplevt eller upplever du just nu känslan av att vara förfördelade i relation till Gud? Fundera över det predikan lyfte fram som orsaker och valmöjlighet.
Ta en stund och prata med Jesus om det.