Och hoppet sviker oss inte
15 oktober 2023

Och hoppet sviker oss inte

Predikant:

Håkan Kenne, patror i församlingen, predikar med utgångspunkt i allt som händer i vår tid: om hoppet som inte sviker oss.

Bibeltexter: Romarbrevet 5:5; Lukas 5:1-11; 12:13-23.

Till egen eftertanke:

Vad är ditt nuläge iu tankar och känslort när du tänker på allt som sker i vår omvärld? Vad oroar dig?
Vad betyder det för dig att Guds kärlek är ingjutet i ditt hjärta genom den helige Ande?
Låt den helige Ande tala in i ditt liv genom dagens bibeltexter. Vad blir du uppmärksam på när du lyssnar på orden? Låt det som träder fram bli en del av din bön idag.