Om bön
14 maj 2023

Om bön

Predikant:

En predikan om bön.

Bibelord:

Matteus 6:5-8
Efesierbrevet 2:8-10
Romarbrevet 8:26-27

Till eftertanke

När Jesus talar om bön kan vi få för oss att han främst talar om vilken plats och med mängden ord vi får be. Som att uttryckt hängivenhet ska begränsas. I predikan föklraras bibelordet på ett annat sätt. Vad tänker du om det?
Vad betyder det för dig att Gud redan vet vad du behöver, att han är närvarande i ditt liv hela tiden, redan innan du har formulerat ett ord?