Vatten och Ande
2 juni 2024

Vatten och Ande

Predikant:

Håkan Kenne, pastor i församlingen Livsglädje Landskrona, predikar över Johannes 3:1-10 när Jesus samtalar med Nikodemos.

Övriga texter:

Johannes 14:11-12, 15-16; 20:21-22
Romarbrevet 6:3-11