Stanna upp en stund och be

Dela

Denna vecka har tiden som i kyrkorna kallas för fastan inletts. En tid som traditionellt bjudit in till att avstå något och leva lite enklare, för att i det ge utrymme för och uppmärksamhet till Gud. Fastan kan vara en hjälp för oss att mitt i en orolig tid, där vi återigen ser att många saker ligger utanför vår kontroll, välja att luta våra liv mot Gud.

Genom att stanna upp en stund och be, kan vi ge plats för och sätta ord på det som fyller vår vardag, på vår oro och längtan.

Svenska bibelsällskapet berättar att många kristna i Ukraina, sedan Rysslands invasion och krigsutbrottet, varje dag kl 16 (svensk tid) ber från Bibeln med orden i Psalm 31. En bön som innefattar hela livet i svåra tider. En bön vi kan stämma in i. Jag har ställt larmet på min telefon för att vara en del av den bönen tillsammans med dem den närmaste tiden. Vi ber tillsammans:

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig! Du som är trofast, rädda mig, lyssna på mig, skynda till min hjälp. Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning.

Ja, du är min klippa och min borg. Du skall leda och styra mig, ditt namn till ära. Du skall lösa mig ur snaran de gillrat, du är min tillflykt. Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du sanne Gud. Du hatar dem som dyrkar falska gudar, men jag litar på Herren. Jag vill jubla av glädje över din godhet, du som såg mitt elände och tog dig an mig när jag led. Du gav mig inte i fiendens våld, du förde mig ut i frihet.

Förbarma dig, Herre, jag är i nöd, mina ögon är skumma av sorgen, jag är matt till kropp och själ. Mitt liv rinner bort i ängslan och mina år i suckan. I nöden sviker mig kraften och benen murknar i min kropp för alla mina fienders skull.

Jag blir hånad, jag är en börda för mina grannar, en skräck för mina vänner, de som ser mig på gatan viker undan. Jag är bortglömd som en död, jag är som ett krossat kärl. Jag hör folkhopen viska. Skräck från alla håll – de gaddar sig samman och smider planer mot mitt liv.

Men jag förtröstar på dig, Herre, jag säger: Du är min Gud. I din hand ligger mina dagar, rädda mig ur mina fienders hand, från dem som förföljer mig. Låt ditt ansikte lysa över mig, hjälp din tjänare i din godhet! Herre, svik mig inte när jag ropar.

Låt de gudlösa stå med skam och tystna i döden, låt de läppar som ljuger förstummas, deras fräcka tal mot den rättfärdige i högmod och förakt.

Stor är din godhet, som du sparat åt dina trogna och som du ger i allas åsyn åt dem som tar sin tillflykt till dig. Du håller dem gömda hos dig undan människors ränker, du bevarar dem i ditt hägn undan elaka tungor. Lovad vare Herren, ty han var förunderligt god mot mig i nödens tid.

Jag greps av oro och sade: Jag är bortstött från dig. Men du hörde hur jag bönföll dig, hur jag ropade till dig om hjälp.

Älska Herren, ni hans trogna! Herren bevarar de trofasta, men de förmätna straffar han strängt. Var starka, fatta mod, alla ni som hoppas på Herren!

Amen

På hemsidan finns en text om fastan och det finns även fler tips om olika former för bön och sätt att läsa Bibeln på. Du hittar dem här. På EFKs hemsida läggs texter ut under fastan.

All välsignelse till dig i dag.

Utforska mer

Ledord

I denna ljuva sommartid gå ut, min själ, och gläd dig vid den store Gudens gåvor. Det är nu sommartider. Barnen har sommarlov och under

Prova på Alpha!

Alpha är en kurs som ger dig möjlighet att utforska kristen tro och dina egna tankar om livet. Den 25/4 kl 18.30-20.30 har vi en