Här hittar du information om hur vi som församling hanterar våra verksamheter utifrån spridningen av coronaviruset och Covid-19.

Vi följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här nedan följer nu vår information i datumordning där senaste uppdateringen kommer först.

220210

Sedan igår har de särskilda restriktionerna för samlingar på grund av pandemin tagits bort. Smittan är fortsatt hög i vår region. Vi låter därför stolsraderna i kyrksalen stå med lite större avstånd än normalt ett tag till. I lokalerna finns också handsprit tillgängligt och i omsorg om andra stannar vi hemma vid sjukdomssymptom. Från söndag är det återigen fika i samband med gudstjänsterna.  

220118

Regeringen införde nya restriktioner 220112. Smittspridningen av Covid-19 är mycket hög i vår region och stad. När många blir sjuka samtidigt utmanar det olika samhällsfunktioner, vilket bland annat innebär att planerade operationer ställs in.

Vi som församling fortsätter följa det myndigheterna beslutar och uppmanar alla att följa råden och restriktionerna, även om du bara känner milda symptom på sjukdom. På Folkhälsomyndigheten finns råd för hur du minskar risken för att smittas och att smitta andra. Du får också information om hur du ska göra om du blir sjuk. 

De ny restriktionerna för sammankomster som regeringen beslutade om gäller även gudstjänster. Detta innebär att vi får vara upp till 50 deltagare + medverkande i kyrkans lokaler utan uppvisande av vaccinationsbevis. Församlingsledningen har beslutat att inte införa vaccinationsbevis på våra gudstjänster. Vi räknar antalet som kommer på söndag så att vi inte blir för många. Vi har ställt stolsraderna i kyrksalen ännu luftigare och sätter oss i sällskap med dem vi kommer med. Vi fortsätter även hålla avstånd, spritar händerna vid ankomst och stannar hemma vid sjukdomssymptom. Vi gör detta i omsorg om varandra. Församlingsledningen följer pågående utvecklingen och tar nya beslut allt eftersom.  

Barnsamlingarna kommer starta i början av februari. Fram till dess är barnen välkomna att pyssla och leka på nedervåningen i samband med gudstjänsterna. Det finns också lite nya spel uppställda.

För dig som inte kan vara med på söndagarnas samlingar läggs predikan ut i efterhand som ljudfil och även som enkelt inspelad bildfil på YouTube. Här är länken till den senaste.

211026

Restriktionern för allmän sammankomst på grund av pandemin är lyfta. Vi ses återigen i kyrkan för gudstjänst och andra samlingar. Samtidigt fortsätter nya varianter av corono sprida sig. En del av de som deltar i våra verksamheter har en högre risk att få svåra symptom. Därför fortsätter vi ta omsorg om varandra. Vi har ställt stolsraderna i kyrksalen lite luftigare och fortsätter hålla avstånd, spritar händerna vid ankomst och stannar hemma vid sjukdomssymptom.

För dig som inte är fullvaccinerad och över arton år uppmanar myndigheterna att du “bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

  1. hålla avstånd till andra människor, och
  2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre”.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.se eller krisinformation.se.Då pandemin inte är över än och en del fortsatt har högre risk att få svåra symptom fortsätter vi ta omsorg om varandra. Vi har ställt stolsraderna i kyrksalen lite luftigare och fortsätter hålla avstånd, spritar händerna vid ankomst och stannar hemma vid sjukdomssymptom. Vi gör detta i omsorg om varandra.

210914

Varje vecka pågår det en hel del i församlingsgemenskapen: Språkkurs för asylsökande, scouter, ungdomsgrupp, gudstjänst, barnsamlingar, gemenskapssamlingar, diakoni och hemgrupper. Alla våra verksamheter är igång i linje med myndigheternas rekommendationer kring Covid-19. Myndigheterna har aviserat för ytterligare lättnader i restriktionerna pga pandemin efter den 29/9. Vi fortsätter ta omsorg om varandra och följer myndigheternas rekomendationer för att förhindra smittspridning i våra olika verksamheter. Det innebär att vi hjälps åt med att hålla avstånd, spritar händerna vid ankomst till lokalerna och stannar hemma vid sjukdomssymptom.

Gudstjänsterna firas nu återigen på söndagar kl 10 i kyrkans lokaler. Det behövs ingen föranmälan till gudstjänsten utan när du kommer blir du anvisad plats i kyrksalen. Det finns femtio platser och vi sitter med dem vi bor med.  Vi hjälps åt med att hålla avstånd, spritar händerna vid ankomst och stannar hemma vid sjukdomssymptom.

Barnen är varmt välkomna till kyrkan. De söndagar det inte finns någon organiserad samling får ditt barn sitta med dig under gudstjänsten eller leka i familjerummet under föräldrars tillsyn och ansvar. Det finns ritmaterial i caférummet som barnen gärna får använda. De mindre barnen behöver ha vuxen närvarande. För lite större barn behöver ni föräldrar se till att leken fungerar. Kom överens med de andra föräldrarna på plats om vem som tittar till barnen. Barn och föräldrar ansvarar efter gudstjänsten för att plocka iordning och göra fint efteråt.

Inget fika i samband med gudstjänsten. Ingen direktsändning via Teams utan predikan kommer läggas ut som ljudfil efter gudstjänsten.

Vill du vara med och delta eller veta mer om någonting av det som händer i församlingen i höst så kontakta oss i personalen. I en tid av stora omställningar vill du kanske samtala med någon en stund. Du kan kontakta någon av oss anställda och boka tid för det. Varmt välkommen till att fira gudstjänst nu på söndag!

Håkan Kenne, pastor

210820

Från söndagen den 29/8 börjar vi återigen med gudstjänster i kyrkan kl 10. Vi har längtat efter det och hoppas att du också gjort det. Ingen föranmälan behövs utan när du kommer blir du anvisad plats i kyrksalen. Vi hjälps åt med att hålla avstånd, spritar händerna vid ankomst och stannar hemma vid sjukdomssymptom. Barnen kan denna första söndag antingen sitta med sina föräldrar under gudstjänsten eller leka i familjerummet under föräldrars tillsyn och ansvar. Inget fika i samband med gudstjänsten.

Varje vecka pågår det en hel del i församlingsgemenskapen och våra verksamheter är igång i linje med myndigheternas rekommendationer kring Covid-19. Språkkurs för asylsökande, scouter, ungdomsgrupp, gudstjänst, barnsamlingar, gemenskapssamlingar, diakoni och hemgrupper. Vill du vara med och delta eller veta mer om någonting av det som händer i församlingen i höst så kontakta oss i personalen.

210618

I sommar fortsätter vi med att hålla våra gudstjänster via Teams kl 10 på söndagar. Du når samlingen via denna länken. Vi hoppas att vi efter sommaren ska kunna samlas som vanligt till gudsjänst i kyrkans lokaler, utan restriktioner p g a pandemin. Under hela sommaren fortsätter vi också våra promenader på onsdagar och torsdagar kl 13. De utgår från kyrkan och du är välkommen att delta.

/Håkan Kenne, pastor

210109

Vi är nog många som hoppades att smittspridningen skulle vara mindre och att vi snart skulle kunna leva livet under mer vanliga former igen när nu 2021 började. Situationen är precis tvärtom. Här i Skåne och särskilt i Landskrona är många drabbade och siffrorna är ökande med en extrem belastning på vården. Detta är ett långdistanslopp snarare än ett sprintlopp och vi får fortsätta hålla i och hjälpas åt att hålla ut i det som är genom att följa de restriktioner och uppmaningar myndigheterna ger. Mitt i detta som är nu vill vi som församling förmedla helande och hopp och stödja varandra i efterföljelsen av Jesus.

Jag tror att söndagarnas samlingar är särskilt viktiga för oss som gemenskap. Där får vi möjlighet att ta omsorg om varandra, lyssna till bibelordet, dela angelägna saker och be tillsammans. Gud vill förmedla hopp till oss. Vi behöver det!

Just nu ses vi till gudstjänst på det sätt som är möjligt och nästa samling är via Teams kl 10 nu på söndag. I kalendern här på hemsidan hittar du direktlänkar till dessa. Här hittar du en enkel instruktion för hur du ansluter till Teams.

Så koppla upp dig på söndagarna till gudstjänsten klockan 10. 

Håkan Kenne, pastor

210109

Vi är nog många som hoppades att smittspridningen skulle vara mindre och att vi snart skulle kunna leva livet under mer vanliga former igen när nu 2021 började. Situationen är precis tvärtom. Här i Skåne och särskilt i Landskrona är många drabbade och siffrorna är ökande med en extrem belastning på vården. Detta är ett långdistanslopp snarare än ett sprintlopp och vi får fortsätta hålla i och hjälpas åt att hålla ut i det som är genom att följa de restriktioner och uppmaningar myndigheterna ger. Mitt i detta som är nu vill vi som församling förmedla helande och hopp och stödja varandra i efterföljelsen av Jesus.

Jag tror att söndagarnas samlingar är särskilt viktiga för oss som gemenskap. Där får vi möjlighet att ta omsorg om varandra, lyssna till bibelordet, dela angelägna saker och be tillsammans. Gud vill förmedla hopp till oss. Vi behöver det!

Just nu ses vi till gudstjänst på det sätt som är möjligt och nästa samling är via Teams kl 10 nu på söndag. I kalendern här på hemsidan hittar du direktlänkar till dessa. Här hittar du en enkel instruktion för hur du ansluter till Teams.

Så koppla upp dig på söndagarna till gudstjänsten klockan 10. 

Håkan Kenne, pastor

201219

Från 201220 förlägger vi våra gudstjänster och andakter till Teams. Du hittar länkar till samlingarna i vår kalender här på hemsidan. Här hittar du också länkar samlade till alla andakter över jul och nyår. Välkommen att delta!

Håkan Kenne, pastor

201127

På grund av smittspridningen har regeringen beslutat att det är förbjudet att ordna allmänna sammankomster för fler än 8 deltagare och att detta ska ses som en norm för hur vi också ska agera som privatpersoner. Redan den 27 oktober infördes skärpta allmänna råd för vår region och nu . Här kan du läsa dessa. Vi anpassar därför våra verksamheter för att göra allt för att minska smittspridningen.

Vi firar våra gudstjänster via YouTube som sänds direkt på söndagar kl 10 så att vi kan delta hemifrån. Söndagens gudstjänst når du här. Myndigheterna uppmuntrar oss som kyrka att fortsätta verksamheter för barn och unga. Vi arbetar i dessa för att minska risken för smittspridning genom att träffas utomhus eller i mindre grupper och har stämt av våra åtgärder i nära dialog med ansvariga i Landskrona Stad och polisen. Verksamhetsansvariga meddelar de som berörs.

I en tid som den här blir kontakt med varandra viktigare än någonsin. Att inte tveka att höra av dig till någon ifall du behöver stöd i omsorg, bön eller för en pratstund. Att inte tveka att agera på dina möjligheter att vara den som blir det stödet och den omsorgen för någon som du kommer att tänka på. Oss anställda når du här.

Församlingens TEAMSrum är tillgängligt. Där kan du t ex bestämma träff med någon annan för att fika en stund via länk. Hösten har varit soligare än vanligt, känns det som, och att mötas med någon annan utomhus för en promenad kan också vara en möjlighet. Du har säkert fler kreativa tips i din verktygslåda. Jag uppmuntrar dig att använda dem!   

Efteråt gudstjänsterna på söndagar kan du också delta i fikarummen på Teams. Så brygg ditt kaffe och ta fram en bit kaka och logga in där för en stunds fika och samtal.    

Håkan Kenne, pastor

201029

De senaste dagarna har en ökning av covid-19 konstaterats i Landskrona och Skåne och nu har Folkhälsomyndigheten gett skärpta allmänna råd för vår region under de närmaste veckorna (från 27 okt till 17 nov). Här kan du läsa dessa. Utöver de allmänna råden, som våra verksamheter och lokaler har varit väl anpassade för, så tillkommer nu bl a att undvika att resa med kollektivtrafik, undvika ej nödvändiga resor, avstå från att vistas i offentliga inomhusmiljöer, avstå från att delta i möten, konserter mm samt att om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Vi har utifrån detta som församlingsledning och anställda sett över våra verksamheter denna och nästa vecka och gör omställningar.

Närmast innebär det att vi sänder söndagens gudstjänst direkt via YouTube med de medverkande på plats i kyrkan kl 10, men pausar möjligheten till deltagande i kyrkan mot föranmälan. Vi hoppas att smittspridningen i vår region snart är på lägre nivå och att vi återigen kan komma till gudstjänster och andra verksamheter utifrån de allmänna råden som råder under pandemin.  

Denna vecka ställdes språkkursen om till uteträff, Sy- och språkcaféet ställdes in (även nästa vecka), vi har också rekommenderat hemgrupper att mötas digitalt och barn-och ungdomsverksamheter hade redan paus p g a lovet. För verksamheterna framöver fortsätter vi att tillsammans med verksamhetsansvariga bedöma och besluta hur vi gör och inför nästa vecka kommer de som berörs av olika verksamheter att informeras om eventuella förändringar. Följ kalenderna här på hemsidan.

Så vill jag önska dig all Guds omsorg och välsignelse idag. Hör av dig om du behöver prata med någon eller vill dela med dig av något särskilt böneämne. Vi i personalen finns tillgängliga för själavårdande och stödjande samtal. Fortsätt också att knyta på de olika nätverk du har och visa andra omsorg på det sätt som är möjliga för dig.

Håkan Kenne, pastor

Landskrona 201020

Här kommer nu uppdaterad information om hur vi i församlingen hanterar gudstjänsterna och andra verksamheter. 

När vi träffas i församling vill vi vara noggranna med att agera på ett sådant sätt att vi inte bidrar till smittspridning av Covid-19. Det är många saker att tänka på. Vi har ordnat lokalerna så att vi kan hålla fysiskt avstånd och även ha tillgång till handsprit i samband med verksamheterna. Före och efter varje verksamhet kommer vi bl a ytdesinficera handtag, kranar, räcken och liknande. Sedan måste vi alla som kommer till lokalerna fortsätta följa riktlinjerna som att: 

Gudstjänsterna kl 10 på söndagar är öppna för föranmälda deltagare (max 40) och sänds även via vår YouTubekanal tre av fyra söndagar. Vi ställer iordning stolarna i lokalen så att de som föranmält sig sitter tillsammans med de som de delar hushåll med och sedan med två meters avstånd till nästa stol/sällskap. Det går inte att bara dyka upp till gudstjänsten oanmäld. Vi tänker oss inte att dessa platser är för barn som behöver röra på sig utan var fjärde söndag är det barnens samlingar och då kan vuxna delta i en andakt via Microsoft Teams (se kalendern).

Du som vill delta på plats i kyrkan på söndagarnas gudstjänster:

All välsignelse, Håkan Kenne, pastor

Landskrona 200903

Här kommer nu information bland annat om gudstjänsterna i starten av hösten 2020 och hur vi hanterar det i församlingen. Men först lite allmänt: 

Som församling vill vi träffas och vi vill också vara noggranna med att agera på ett sådant sätt att vi inte bidrar till smittspridning av Covid-19. Det är många saker att tänka på. Vi har som personal arbetat med att säkerställa lokalerna så att vi kan hålla fysiskt avstånd och även ha tillgång till handsprit i samband med verksamheterna. Före och efter varje verksamhet kommer vi bl a ytdesinficera handtag, kranar, räcken och liknande. Sedan måste vi alla som kommer till lokalerna fortsätta följa riktlinjerna som att: 

Så till gudstjänsterna. Söndag den 6 september blir den första testen för att öppna för deltagande i samband med gudstjänsten kl 10. Vi har ordnat lokalen där stolar har två meters avstånd från varandra och då kan cirka 20 föranmälda personer delta på plats. Övriga är, som i våras, välkomna att delta hemma via direktsändning i vår youtubekanal. Det går inte att bara dyka upp till gudstjänsten oanmäld. Vi tänker oss inte att dessa platser är för barn som behöver röra på sig, utan det blir en barnens gudstjänst för familjer söndagen den 13 september klockan 10. De söndagar då det är barnens gudstjänst (se kalendern) prioriteras barn med föräldrar. Då blir det också möjlighet för alla andra att delta på andakt kl 10 via Teams.

Du som vill delta på plats i kyrkan nu på söndag:

All välsignelse, Håkan Kenne, pastor

Landskrona 200402

Nu är det klart med öppen direktsändning av våra gudstjänster på söndagar kl 10.00. Du hittar sändningen här.

Sedan regeringens beslut om att förbjuda sammankomster med fler än 50 personer, för att begränsa spridningen av coronaviruset covid-19, har vi ingen öppen gudstjänst på söndagar i Tacksägelsekyrkan. Istället har vi ställt om till att med ett litet antal personer på plats i kyrkan bjuda in till en direktsänd gudstjänst med våra vanliga moment av lovsång, bön och predikan.

Vi följer vår vanliga planering där olika personer i vår gemenskap bidrar och försöker sända med så god teknisk kvalitet som möjligt, men detta är ingen TV-produktion, utan en möjlighet för oss att fortsätta mötas till gemensam gudstjänst på söndagar. Predikan kommer som vanligt läggas ut i efterhand här på vår hemsida. Där hittar du också en sammanställning av bibelord och frågor till eftertanke.

Varmt välkommen till att fira gudstjänst nu på söndag!

Håkan Kenne, pastor

Landskrona 200328

Regeringen beslutade att förbjuda alla slags sammankomster med fler än 50 personer närvarande för att begränsa spridningen av coronaviruset covid-19. Förbudet träder i kraft från och med söndagen den 29 mars 2020 och gäller tills vidare.

Därför ingen gudstjänst i Tacksägelsekyrkan den 29 mars 2020, men vi ställer om söndagens gudstjänst kl 10 till vår digitala mötesplats via Microsoft Teams. Denna möjlighet är enbart tillgänglig för de som har blivit inbjudna. Till nästa vecka räknar vi med att kunna sända våra gudstjänster via en öppen kanal som inte kräver inloggning. Predikan kommer som vanligt läggas ut i efterhand här på vår hemsida.

När vi nu går in i en tid där den fysiska distansen behöver hållas till fler personer, så vill jag uppmuntra er att vara kreativa i hur ni kan upprätthålla social närhet på andra sätt. Fundera om det är någon person som behöver just din omsorg idag med ett telefonsamtal eller digitalt möte via Teams eller på något annat sätt. Församlingen är inte stängd, även om vi nu behöver göra förändringar i hur vi möts och hur vi tar omsorg om varandra.

Tillsammans fortsätter vi luta oss mot Guds omsorg: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Matteus 11:28.

Du kan också kontakta någon av oss anställda och boka tid om du vill prata en stund.

Håkan Kenne, pastor

2020-03-21

Vi lever i tider av förändring som beror på spridningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19, vilket påverkar allas vardagsliv i olika grad. Med anledning av detta kommer här en uppdatering om hur vi hanterar situationen som församling. Församlingen är inte stängd, även om vi nu behöver göra förändringar i hur vi möts och hur vi tar omsorg om varandra.

Vi följer de råd och uppmaningar som ges av Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen och belastningen på sjukvården. Du som är sjuk, även med enbart milda symptom eller om du bara känner dig lite sjuk, stannar hemma. Stanna hemma tills du är helt frisk och därefter ytterligare två dygn. Detta gäller både barn och vuxna. Undvika att träffa andra som kan bli svårt sjuka, som äldre personer. Alla från 70 år och uppåt ska från och med nu stanna hemma och undvika sociala kontakter. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten; hosta och nys i armvecket; undvik att röra ögon, näsa och mun; undvika att skaka hand eller kramas. 

Utifrån myndigheternas råd har vi svårt att som församling genomföra flera verksamheter med tillräckligt många ledare. Vi väljer att ställa in Språkkurs samt Sy- o språkcafé som öppna träffar.

Folkhälsomyndighetens uppmaning är 2020-03-20 att föreningar ska fortsätta med verksamheter riktade till barn och unga. Vi fortsätter att göra detta utifrån ledarresurser och informerar deltagare om verksamheterna är inställda.

På söndag är det gudstjänst i kyrkans lokaler med lovsång, bön och predikan. Vi förbereder just nu för digitala lösningar där du som är hemma ska kunna följa gudstjänsten och delta i andra grupper hemifrån. Mer information kommer. Fram till dess kan du lyssna till predikan på hemsidan i efterhand. På hemsidan finns också annat material för din dagliga andakt här.

Vi fortsätter ta omsorg om varandra. Det kanske finns någon i ditt nätverk som du just idag kan visa lite extra omtanke. Om du har behov av hjälp, hör av dig till ditt nätverk i församlingen eller info@livsgladje.nu. Du som är frisk och har möjlighet att bidra med din tid får gärna höra av dig till oss på samma mail. Vi samverkar med Landskrona Stad och på deras hemsida hittar du information om den hjälp andra kan behöva och här finns också ett formulär där du kan anmäla dig som volontär.

Du kan kontakta oss anställda och boka tid om du vill prata en stund.

I en tid som denna fortsätter vi sätta vårt hopp till Jesus, som är närvarande med sitt liv och sin frid. Vi överlåter oss själva och vår värld till honom. Vi ber särskilt om kraft, mod och uthållighet för de som arbetar i sjukvården och på olika myndigheter. Tillsammans fortsätter vi att leva ut Guds helande och hopp i vår värld.

Guds välsignelse

Håkan Kenne, pastor

2020-03-13

Hej

Med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19 kommer här hur vi hanterar situationen som församling tillsammans med några riktlinjer och råd. Vi vill tillsammans agera ansvarsfullt utan att öka på oro och rädsla. Särskilt vill vi visa hänsyn till de som tillhör någon av de grupper som riskerar allvarlig sjukdom.

Vi följer de råd och uppmaningar som ges av Folkhälsomyndigheten. Tills de och regeringen ger andra direktiv fortsätter vi våra verksamheter och gudstjänster som vanligt, men vi vill lyfta fram några försiktighetsåtgärder för hur vi är med och skyddar oss själva och andra från smitta:

Blir du tvungen att vara hemma en tid så hittar du söndagens predikningar här. På hemsidan finns också annat material för din dagliga andakt här.

I allt detta är Gud närvarande med sitt liv och sin frid. Vi överlåter oss själva och vår värld till honom och fortsätter att leva ut Guds helande och hopp i vår värld. Guds välsignelse

/Församlingsledningen genom Håkan Kenne