Livsglädje Landskrona

Personuppgiftshantering – GDPR

Livsglädje Landskrona (844001-0513) behandlar, tillsammans med våra samverkande föreningar Livsglädje Landskrona Barn och Ungdom (844001-1313) och Tacksägelsekyrkans Scoutkår (844000-9424), personuppgifter i enlighet med svensk lag och dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR). I detta nedladdningsbara dokument hittar du information om hur vi som församling lagrar och behandlar personuppgifter.