När nöden är för handen

Dela

När Jesus kommer in i ett samtal med en man om vad som är viktigast i livet konstaterar de tillsammans att bibeltexterna pratar om en dubbel rörelseriktning för oss människor.

Till Gud.
Till människor vi har inpå livet.

händer
”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”

För att föra detta längre och mycket närmare än en vacker tanke eller catch-frase att slänga ur sig, exemplifierar Jesus med en berättelse om en man som hamnar vid vägkanten svårt misshandlad. Sönderslagen. Hjälplös. Halvdöd. 

Några personer kommer förbi strax efter varandra. 

Först två religiöst hängivna. Tillbedjande. Väl bevandrade i vad Gud kan tänkas vilja för människor. Som med säkerhet kan uttrycka de vackraste tankarna om Gud.

De ser. De konstaterar. De viker undan med blick och steg. Går vidare. 

Men den tredje. Den oväntade. Ser och berörs. Gör det väntade. Det självklara. Böjer sig ner. Binder om. Hjälper upp. Hjälper vidare. Visar med sin handling Guds vilja. Barmhärtighet.

Berättelsen utmanar nu som då. Vad gör vi när nöden är för handen? När vi ramlar på den, ser den och har resurserna till att möta den. Är det då det visar sig att vår övertygelse om det vackra livet hänger väl samman med vårt agerande?

Gud vill varje dag göra oss delaktiga i det han vill. Det är alltid något mer än en enkel riktning av gudsintresse som klarar sig utmärkt i slutna och filosoferande rum. Gud tar oss vid handen. Sätter oss i rörelse. Lär oss att se, ta in. Lär oss att känna och sträcka oss ut.

PS: Du hittar berättelsen i Lukasevangeliet 10:25-37

Utforska mer

Prova på Alpha!

Alpha är en kurs som ger dig möjlighet att utforska kristen tro och dina egna tankar om livet. Den 25/4 kl 18.30-20.30 har vi en

Ledord

Inför påsken och alphakurs

Vi går alldeles snart in i påskveckan som tar med oss till centrum av vår tro.  I församlingen har vi gudstjänster som vanligt på söndagarna