Syskonskap
3 september 2023

Syskonskap

Predikant:

Håkan Kenne, pastor i församlingen, predikar med utgångspunkt i 1 Korintherbrevet 12 om församlingen där de troende beskrivs som syskon som tillhör Jesus och varandra.

Bibelord

1 Korinthebrevet 12
1 Korintherbrevet 11:20-21; Galaterbrevet 3:26-28; 3:1-2; 5:13-15; 1 Thessalonikerbrevet 4:2-6

Till egen eftertanke

Vad tänker du när du tänker på ordet syskon? Vad väcker det för bilder och förväntningar?
Hur tänker du att dagens bibelord lästa med förståelse för det ursprunliga sammanhanget kastar ljus över betydelsen?
På vilka sätt talar orden om att de troende i församlingen är syskon som tillhör Jesus och varandra till dig? Blir något uppmuntrande eller utmanande?
Finns det saker du har tagit som självklart utifrån din uppväxt som förändrats av att du idag tillhör Jesus? På vilket sätt då?