Vad är tillåtet?
27 augusti 2023

Vad är tillåtet?

Predikant:

Håkan Kenne, pastor i Livglädje Landskrona, predikar utifrån Matteus 12:1-12.

Övriga bibelord:

1 Mosebok 20:8-11; 5 Mos 23:24-25
2 Korintherbrevet 1:3-4; Jakobsbrevet 2:8-13; 1 Johonnesbrevet 4:15-18

Till eftertanke:

På vilket sätt vill du låta det som är sabbatens riktning vara en del av din livsrytm?
I predikan gavs olika exempel på hur vi kan missa vad Guds barmhärtighet och nåd innebär för oss själva och andra. Ord som användes var hårdhet, olika spelregler frö oss själva och andra, rädsla för att bli bestraffad och hur långt vi kan dra oss från Gud utan att falla utanför. Vad  tänker du om det utifrån ditt nuläge?
Bjud in Gud att möta dig där du är med sin barmhärtighet och tröst?
Hur vill Anden leda dig denna vecka för att ge Guds barmhärtighet vidare till andra?