Vilket är det vackraste ordet?
20 augusti 2023

Vilket är det vackraste ordet?

Predikant:

Håkan Kenne, pastor i Livsglädje Landskrona, predikar med utgångspunkt i 2 Korintherbrevet 1:3-4.

Bibeltexter: Jakobsbrevet 1:22-25; 2:14-18; Galaterbrevet 6:9-10.

Till eftertanke:

Vilka ord tycker du är vackrast? Vad är det som de står för som tilltalar dig? Säger orden dig någonting om hur Gud är?
Har du erfarenheter av Guds barmhärtighet och tröst? På vilket sätt fick du i så fall del av dem?
På vilka sätt behöver människor i din nnärhet och du själv ta emot Guds barmhärtighet och tröst? Vänd dina tankar till bön.