Karin Öberg, församlingens diakon sedan 2012, går nu i pension

Karin Öberg, diakon i Livsglädje Landskrona, går i pension.

Dela

Karin Öberg, som har varit församlingen Livsglädje Landskronas diakon sedan 2012, går nu i pension och slutar sitt arbete hos oss sista augusti. Karin har med sin person och sina förmågor varit en uppskattad nyckelperson för församlingens arbete med utveckling av diakonin, där vi vill vara en resurs för att förmedla tro, hopp och kärlek från Gud i vår tid.

Under åren har många berörts av vårt församlingsarbete just genom diakonin och det Karin varit med och arbetat med. Genom att skapa en öppen mötesplats i våra lokaler i i verksamheter som sopplunch, sy- och språkcafé, Jul i gemenskap har Karin under åren berört många. Hon har för många varit det första ansiktet som förmedlat det vi bär som församling. Vi är tacksamma för Karin och det hon har bidragit med och önskar henne all välsignelse nu när hon får gå vidare in i pensionärslivet.

Så här i tider med en pandemi kan vi inte tacka av med den självklara festen, utan den får komma längre fram, men i veckan spelade vi in ett samtal där Karin och jag pratar om hennes liv, tro och tjänst. Du hittar den på Youtube.

När vi nu går in i hösten fortsätter vår diakonala inriktning och sedan någon vecka arbetar nu Gunbjörg Lindvall som församlingens diakon. På måndag börjar också Julia Johansson och stärker upp vårt församlingsarbete som ungdomsledare. Vi hälsar dem varmt välkomna till arbetslaget.

Så är du välkommen att följa med oss in i höstens församlingsliv. Vi fortsätter at följa myndigheternas råd och regeringens beslut kring Covid-19 och har anpassat lokalerna för att kunna hålla fysiskt avstånd. En del verksamheter fortsätter också ett tag till utomhus, men nu är i alla fall scouter, ungdomsgrupp, hemgrupper och språkkurs igång. Snart startar också vårt Sy- och språkcafé på torsdagar kl 13. Från den 6 september kommer en mindre grupp människor kunna delta på plats i kyrkans gudstjänst på söndagar kl 10 samtidigt som flertalet kan delta i gudstjänsten direktsänd via vår youtubekanal.

All välsignelse, Håkan Kenne, pastor

Utforska mer

Ledord

Hemsidan igång igen!

Efter en tids uppdatering är hemsidan igång igen. Här hittar du information om vad som händer i församlingen. Under media kommer predikningar läggas ut efterhand

Ledord

Bön för prioriterade områden

Under perioden den 22 april till 21 maj pågår en bönestafett för prioriterade områden, som Evangeliska frikyrkan har tagit initiativ till till. Nu på söndag den 23