Livsglädje Landskrona
Livsglädje Landskrona

Våra ord är skapande…

När vi rör oss genom livet, i relationer och sammanhang, påverkar vi den värld vi är en del av. Med våra handlingar…… med våra ord…… är vi medskapare av den värld vi lever i. Ibland visar det sig att ord som vi sa, kanske obetänksamt, kanske sådär riktigt medve

Att mötas och komma nära andra

Ordet kommunikation betyder att sammanbinda och förena… När vi pratar och umgås kan vi göra det på sätt som för oss närmare varandra. Vi gör det i hur vi lyssnar, tar emot vad andra säger och gör… och hur vi själva väljer att säga och handla…Samtidigt har vi alla erfarenhe

De möjliga valen

Salig är den som håller ut då han prövas… Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Jakobsbrevet 1:12-13Ibland är det lätt att tänka att det inte finns några valmöjligheter. Att det som hände