Livsglädje Landskrona
Böner som bär

Böner som bär

Vilket soundtrack anger rytmen för ditt liv? Bara genom att leva simmar vi en värld av idéer som vill forma och leda våra liv. Det har varit människans villkor i alla tider. Så även i vår. Hur ser den berättelsen ut?”Ge mig det jag vill ha, och ge mig det nu!””Ingen
Livsglädje Landskrona

Våra ord är skapande…

När vi rör oss genom livet, i relationer och sammanhang, påverkar vi den värld vi är en del av. Med våra handlingar…… med våra ord…… är vi medskapare av den värld vi lever i. Ibland visar det sig att ord som vi sa, kanske obetänksamt, kanske sådär riktigt medve

Att göra skillnad på människor. Eller inte.

Hur många sekunder tar det för dig att kategorisera en ny bekant? Innan du skaffat dig den där första ”förståelsen” av en människa?Det blir lätt att vi sätter de människor som kan vara oss till nytta högre än de som vi antar inte kan vara till vår hjälp. Jakob ger i sitt b

Att mötas och komma nära andra

Ordet kommunikation betyder att sammanbinda och förena… När vi pratar och umgås kan vi göra det på sätt som för oss närmare varandra. Vi gör det i hur vi lyssnar, tar emot vad andra säger och gör… och hur vi själva väljer att säga och handla…Samtidigt har vi alla erfarenhe

De möjliga valen

Salig är den som håller ut då han prövas… Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Jakobsbrevet 1:12-13Ibland är det lätt att tänka att det inte finns några valmöjligheter. Att det som hände

Välkommen till nya hemsidan!

Välkomna till församlingen Livsglädjes nya hemsida!Här hittar du information om vår församling, hur vi arbetar och vad som är på gång. Du kan även lyssna på predikningar osv. Titta gärna runt och upptäck mer av vilka vi är och vad vi tror.Den sidan du är inne på just nu kallar vi Ledo